Makroekonomi

makroekonomi

Grunder i nationalekonomi samlat på ett ställe, formulerat så enkelt som möjligt med möjlighet till fördjupning för de som vill.‎BNP · ‎Keynesianism · ‎Offentliga sektorn · ‎IS/LM-modellen. Makroekonomi studerar sambanden i ekonomin som helhet. Delkursen inleds med en genomgång av grundläggande makroekonomiska begrepp som nationalinkomst, konsumtion, investeringar, sparande, export och import samt en orientering om det svenska nationalräkenskapssystemet. Därefter presenteras. Fram till talet skilde ekonomiska analytiker inte på individuella ekonomiska beteenden och aggregerade beteenden. I och med talets stora depression då hela den utvecklade världen led på samma gång, och då teorier om nationalinkomst och produktstatistik dök upp, började begreppet makroekonomi dyka upp. makroekonomi

Makroekonomi - plattfog innehller

Makroekonomisk teori och ekonomisk politik. Vad som händer i ekonomin då värdens energiförsörjning påverkas av olika händelser. Är bytesbalansen negativ har utlandets fordringar på det egna landet ökat. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Alla utbildningstillfällen Start Höstterminen Det finns många olika makroekonomiska tankeskolor som inte alltid direkt konkurrerar med varandra även om de ibland kommer fram till olika slutsatser. Speciellt inflytelserik var John Maynard Keynes som bland annat formulerade olika teorier för att försöka förklara den stora depressionen.

Comments (0)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *