Sin cos

sin cos

c Mikael Forsberg. 28 oktober Lathund:: vinklar och cos/sin. Här sammanställs värdena för cos och sin för några typiska vinklar, som det inte är fel att lära sig utantill. φ φ◦ cos φ sin φ tan φ. 0. 0. 1. 0. 0 π. ◦. 0. 0. 2π. ◦. 1. 0. 0. /pi. 2. 90◦. 0. 1. Ej def (∞) π. 3. 60◦. 1. 2. √. 3. 2. √. 3 π. 4. 45◦. √. 2. 2. = 1. √. 2. √. Om man exempelvis vill ha ett samband där cosv uttrycks med hjälp av sinus så kan man förskjuta grafen för cosinus så att den passar med sinuskurvan. Detta kan göras på flera olika sätt, men mest naturligt faller det sig att skriva cosv=sin(v+ 2). För att undvika misstag kan man kontrollera att det stämmer för några olika. Enkla samband:[redigera]. cos ⁡ (α) = sin ⁡ (α + π 2) {\displaystyle \cos(\alpha)=\sin(\alpha +{\frac {\pi }{2}})\,\!} {\displaystyle \cos(\alpha)=\sin(\alpha + (vinklar i radianer): cos ⁡ (α) = sin ⁡ (α + 90 ∘) {\displaystyle \cos(\alpha)=\sin(\alpha +90^{\circ })\,\!} {\displaystyle \cos(\alpha)=\sin(\alpha + (vinklar i grader): sin. sin cos

Sin cos Video

Graphing the Sin(x) and Cos(X)

Sin cos - man ska

För punkten P gäller sinus. Det finns en mängd trigonometriska samband, med vilka man kan översätta mellan sinus-, cosinus- och tangensvärden för en vinkel eller multiplar av en vinkel. Trigonometriska funktioner Sinus , cosinus och tangens är trigonometriska funktioner som anger olika kvoter mellan längderna på sidorna i en rätvinklig triangel. Förberedande kurs i matematik 1. Hoppas att det går att förstå! Vanligt är förstås att man använder v men det går lika bra med x. Det finns funktioner dock som är definierade på olika intervall som ibland oegentligt betecknas som inverser.

Comments (0)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *